Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi No:9/3 Kırıkkale Türkiye
+90 318 212 01 71
info@hegmed.org.tr

Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Aile Eğitim Programı

HEGMED

Günümüzde aktif olarak Bağımlı kişilere yönelik kurumlarca ve STK larca Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılarına Müdahale Programları uygulanmaktadır. Fakat bağımlı bireylerinin ailelerine uygulanan destek programları yeterince gelişmemiştir. Bağımlı bireylere yönelik programlar yaygın olarak uygulanmaktadır. Bireylere uygulanan programların başarılı olabilmesi için aile ve çevrenin desteği gerekir. Aileler de bağımlı bireylere nasıl destek verecekleri konusunda yeterince bilinçli ve bilgili olmayabilirler. Bir başka deyişle tedavi programlarının başarılı olabilmesi için ailelerin bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi ve aileyi tedavinin bir parçası olarak görmek gerekir. Ailelerinden destek alamayan bireylerin tedaviyi yarım bırakma,  yada tedavi olduktan sonra yeniden maddeye başlama olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca aileler bilinçli olmadıklarında bağımlı bireylere karşı yanlış tutumlar sergileyebilirler.  Bu tutumlar bağımlılığın iyileşmesi yerine pekişmesine neden olabilir.  Bu bilgiler ışığında ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimi programı oluşturarak bağımlılıkla mücadelede önemli bir eksiğin tamamlanması planlanmaktadır.

Bu bağlamda planlanan aktiviteler

1 – Hedef grubumuz olan bağımlı bireylerin ailesine yönelik ” Bağımlılıkla Mücadelede ve Aile Eğitim  programı oluşturmak.

2 – Aile içerisinde bağımlı bireyin erken fark edilmesine  yönelik materyaller oluşturmak (Broşür, web sitesi vb.)

3- ” Bağımlılıkla Mücadelede  ve Aile Eğitimlerini  verecek eğitmenler yetiştirmektir.