Gençliğimiz Geleceğimizdir

Projemizin amacı: Kırıkkale ilimize bir şekilde iltica yolu ile gelmiş veya göç etmiş göçmen gençlerin; eğitim, sağlık, sosyalleşme hizmetlere en az ulaşabilen, akranlarına oranla kötü şartlarda bulunan suça sürüklenen çocuklara ve gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesiyle, gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, toplumsal…
Devamı