Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi No:9/3 Kırıkkale Türkiye
+90 318 212 01 71
info@hegmed.org.tr

Hayatboyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneği

Projelerimizde gönüllümüz olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Projelerimiz

HEGMED’in koordinatörlüğünde veya ortaklığında gerçekleşen projelerin bazıları:

Bağımlı Olma, Kendin Ol

Derneğimizin hazırlamış olduğu ” Bağımlı olma Kendin Ol” İsimli Erasmus + Gençlik Projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje ortaklarımız Almanya ve Hollanda’dır.

Özgür Beyinler Özgür Gençler

 Projemiz kapsamında bağımlılık riski taşıyan gençlerimize farkındalık eğitimleri, ailelere bilinçlendirme çalışmaları, geziler, kamplar, meslek ve beceri kursları gibi faaliyetler bulunmaktadır.

Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Aile Eğitim Programı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Hakkımızda

Derneğimiz, Sürekli gelişen toplumumuzun eğitim ihtiyaçlarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak; eğitsel, bilimsel, kültürel ve sosyal düzeyi yüksek refah bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak, dezavantajlı durumdaki bireylerin bilgi, beceri ve kültür düzeylerini arttırarak topluma entegrasyonunu sağlamak, henüz çalışma hayatına girmemiş veya eğitim hayatına devam etmeyen bireyleri eğitim, bilim ve mesleki yönden geliştirerek aktif işgücüne dahil etmek, insan ve toplum sorunlarına alternatif bakış açıları getirmek, çözüm önerileri sunmak, bu doğrultuda çalışmalar yapma amacı ile kurulmuştur.

Erasmus+ Projeleri
CFCU Projeleri
Kalkınma Ajansı Projeleri

Projelerimizden Görüntüler

Hayatboyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneği tarafından uygulanan bazı projelerden görseller. Daha fazlası için lütfen bizi takip edin!

Başarılarımız

HEGMED bugüne kadar bir çok proje gerçekleştirmiş ve projeler yoluyla bir çok insana dokunmuştur.

PROJE

katılımcı

sertifika

Derneğimizin gönüllüsü ol!

Ekibimiz

Hayatboyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneği’nin Ekibi:

Ömer Doğan

Yönetim Kurulu Başkanı 

Muradiye Oral

Uzman Psikolog / Program Geliştirmeci

Ayşegül Dağdeviren

Klinik Psikolog / Program Geliştirmeci

Prof. Dr. Doğan Soyaslan

Hukuk Profesörü

Dağıstan Sanlı

Eğitim Uzmanı / Mühendis

Selami Kaynakhan

Proje Yöneticisi / Eğitim Uzmanı

Berkay İsmail Hacıbaloğlu

Proje Uzmanı / Sosyal Çalışmacı

Zeynep Tomruk

Uzman Psikolog İnsan Kaynakları Uzmanı

Ali Duran

Sosyal Hizmet Uzmanı / Veri Analisti

Duyurular

Hayatboyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 24/03/2021 tarihinde saat: 16:00’da Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi No:9/3  KIRIKKALE HEGMED te yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir[…]

Read more

Strengthening Single Parent Families with Customized Training Program

In project scope; An 8-session Family Education Program will be established to solve the communicationproblems of their single-parent families and to strengthen the communication within thefamily.A web-based A-Synchronous Education portal[…]

Read more

Yeteneğin Artsın İstihdamın Kolaylaşsın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Projenin Amacı: Eski hükümlüleri ve madde bağımlısı gençleri işgücüne katılımını sağlamaya yönelik kapasitelerini geliştirmek ve böylece eski hükümlüleri ve madde[…]

Read more