Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi No:9/3 Kırıkkale Türkiye
+90 318 212 01 71
info@hegmed.org.tr

Gençliğimiz Geleceğimizdir

HEGMED

Projemizin amacı:

Kırıkkale ilimize bir şekilde iltica yolu ile gelmiş veya göç etmiş göçmen gençlerin; eğitim, sağlık, sosyalleşme hizmetlere en az ulaşabilen, akranlarına oranla kötü şartlarda bulunan suça sürüklenen çocuklara ve gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesiyle, gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini sağlamaktır. Bu kapsamda göçmen gençlerimiz ve ailelerinin ülkemize uyumlarını artırmak, sosyal, toplumsal , eğitim, ve aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak yolu ile toplumumuzun barış ve refah düzeyini artırmaktır.