Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi No:9/3 Kırıkkale Türkiye
+90 318 212 01 71
info@hegmed.org.tr

Kategori: Dernek Projeleri

HEGMED

Bağımlılık İle Mücadelede Aile Eğitimleri ve Seminerleri

Projenin Amacı: Kırıkkale ilinde yaşayan uyarıcı ve uyuşturucu madde bağımlılığına eğimli ve risk altında bulunan gençlerimiz ve aillerinne alanında uzman kişiler tarafından madde bağımlılığının oluşma sebepleri, korunma yöntemleri, zararları, yol açtığı maddi ve manevi kayıplar vb. konular hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi planlanmaktadır. Proje Faaliyetleri: Dernek üyelerimize ve ailelerine madde bağımlılığı seminerleri düzenlenmiştir. İlimizdeki…
Devamı

Özgür Beyinler Özgür Gençler

Projenin Amacı: Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile 14-29 yaş arasındaki gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi, madde bağımlılığına karşı kamuoyu oluşturularak toplumun ve ilgili mercilerin duyarlılığının artırılması amaçlanmaktadır. Proje Faaliyetleri: Projemizin ile, uyarıcı ve uyuşturucu madde bağımlısı ve yüksek risk altında bulunan gençlerimiz rehabilite ederek sosyal hayat ve sağlıklı yaşama kazandırmaktır. Proje faaliyetleri ile rehabilite edilen…
Devamı

Bağımlı Olma Kendin Ol

Projenin amacı: Ülkemizin ve Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan madde bağımlılığı alanında; Avrupa Birliği ülkelerinde, madde bağımlısı ve madde kullanan gençlere yönelik uygulanan, yenilikçi yöntemleri ve iyi uygulama modellerini ülkemize transfer ve entegre ederek 15-30 yaş arası gençlerin madde bağımlılığı oranını azaltmaktır. Avrupa Birliği ülkeleri ile ortak bir strateji geliştirerek gençlerimizin ve çocuklarımızın,…
Devamı