Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi No:9/3 Kırıkkale Türkiye
+90 318 212 01 71
info@hegmed.org.tr

GENEL KURUL İLANI

HEGMED

Hayat Boyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneği Genel Kurul Toplantı İlanı

Hayat Boyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneği Genel Kurul toplantısı 31.12.2023 tarihinde saat 14.00 de Dernek Merkez Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 14.01.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlgililerin belirtilen yer zamanda hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Ömer DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Gündem:

1- Yoklama-Açılış

 2- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

3- Divan Başkanının Seçimi,

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması (Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması) Ve Onayı

5- Dernek Organlarının Asıl Ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6- Dilek Ve Temenniler

7- Kapanış.